Sunday, 14 April 2013

PERTANDINGAN PELANCARAN ROKET PERINGKAT SEKOLAH

Pada 11 April 2013, SMK Mahmud telah mengadakan pertandingan pelancaran roket di peringkat sekolah. Pertandingan ini merupakan suatu pertandingan yang memerlukan para peserta berfikir secara kreatif serta menyusun pelbagai strategi untuk mereka bentuk dan membina roket.